شهرداری قصرشیرین در نظر دارد به استناد مجوز ماره 5/98/612 مورخ 31/4/1398 شورای اسلامی شهر نسبت به اجاره یک باب خبازی جنب شهرداری به شرح ذیل به صورت مزایده اقدام نماید .

 

دریافت فایل پی دی اف :