شهرداری قصرشیرین جهت استقبال از بهار و عید نوروز اقدام به گلکاری میادین  و تقاطع بلوارها ، کاشت نهالهای مثمر ثمربه جای غیر مثمر ، رنگ آمیزی جداول ، رنگ آمیزی مبلمان شهری ، نخاله برداری محلات و معابر ، فعالسازی آبنماهای میادین و بوستانها، نصب بنرهای هشدار رعایت پروتکلهای بهداشتی جهت پیشگیری از انتشار شیوع کرونا ، نصب بنرهای تبریک سال نو ، هشار چهارشنبه سوری ، مسدد نمودن آرامستانها در جمع غریبان و آخرسال جهت پیشگیری از انتشار شیوع کرونا ، نصب المانهای نوری در بلوارهای اصلی ، نقاشی و رنگ آمیزی دیوارها و بوستانها، نصب بنر شعار نوروزی مقام معظم رهبری در نقاط مختلف شهر نیز از جمله اقدامات شهرداری در راستای استقبال از بهار و عید نوروز می باشد .