با همت و تلاش جناب آقای مهندس پورافشار شهردار پرتلاش قصرشیرین و همکاری و همراهی اعضای محترم شورای اسلامی شهر قصرشیرین آسفالت محلات باغچه خرما - ده سلیم شرقی و کوچه خانقا که دغدقه اهالی این محلات بود شروع گردید .