مهندس پورافشار شهردار پرتلاش قصرشیرین با تأکید بر اینکه سال98 سال پرکاری خواهد بود عنوان کرد : با همراهی و همفکری مجموعه اعضای شورای اسلامی شهر و همچنین پرسنل زحمتکش شهرداری تعداد قابل توجهی از پروژه های عمرانی - خدماتی این شهرداری در نقاط مختلف شهر در حال انجام است .

 

شهردار قصرشیرین افزود : پروژه های در حال انجام عبارتند از : پروژه روکش و لکه گیری آسفالت در قصرجدید فاز 2 و نقاط مختلف شهر - پروژه پیاده روسازی ، موزائیک فرش و دیوار کشی حاشیه رودخانه الوند - احداث ساختمان جدید شهرداری - تجهیز و ساماندهی پارکهای محلات - ساماندهی و نصب المان میدان امام حسن مجتبی (ع) -احداث پل سنگی در انتهای محله قرنطینه به طرف ده سلیم شرقی - تعمیر و تجهیز ساختمان آتش نشانی و نیز دیوار کشی محوطه ساختمان آتش نشانی از اهم پروژه های عمرانی در حال انجام شهرداری می باشد .

 

وی خاطرنشان کرد : چمن زنی بلوارها و بوستانها ، اصلاح و سرزنی درختچه های حاشیه خیابان ، چمن کاری  وگلکاری میادین و پارکها - فعالسازی آبنماها - تعمیر و تجهیز مجموعه های بازی کودکان - نصب سرعتگیر در نقاط مختلف شهر و رنگ آمیزی آن از اهم فعالیتهای خدماتی این شهرداری است .