اجمالی از فعالیتها و اقدامات شهرداری قصرشیرین در ایام نوروز 98 جهت میزبانی میهمانان و گردشگران نوروزی که قصرشیرین را مقصد خود قرار داده بودند .