به گزارش رو.ابط عمومی شهرداری قصرشیرین مهندس پورافشار شهردار فعال ، مردمی و تلاشگر قصرشیرین اعلام کرد : با تلاشهای مضاعف این شهردرای در سال جدید  و همراهی و همدلی اعضای محرتم شورای اسلامی شهر فعالیتهای عمرانی شهرداری قصرشیرین در سال جدید بیش از پیش در نقاط مختلف شهر به صورت چشمگیری در حال انجام است . 

 

شهردار قصرشیرین گفت : اهم فعالیتهای عمرانی در حال انجام را ، آغاز بکار پروژه احداث ساختمان جدید شهرداری  در محل جنب میدان امام حسن مجتبی (ع) که در کمیسیون ماده 5  استانداری تشکیل شده به تصویب رسید ، تعمیر وتجهیز ساختمان نشانی ، دیوار کشی محوطه شورای اسلامی شهر و ساختمان آتش نشانی ، جدولگذاری و موزائیک فرش حاشیه رودخانه الوند، پیاده روسازی ، جدولگذاری و موزائیک فرش ده سلیم غربی به طرف  آرامستان را برشمرد .

 

پورافشار افزود : ساماندهی میدان امام حسن مجتبی (ع) و نصب المان در آن ، تعمیر و تجهیز پارکهای محلات ده سلیم شرقی ، چهارقاپی و ساماندهی ، فنس کشی و دیوار چینی پارک محله قصرجدید فاز 2 ، لکه گیری و اسفالت نقاط مختلف شهر به ترتیب اولویت را از دیگر فعالیتهای در دست اقدام شهرداری عنوان کرد .