شهرداری قصرشیرین در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/98/58-98/1/24 شورای اسلامی شهر قصرشیرین نسبت به فروش دو دستگاه کمپرسی بنز ده تن جفت به شرح ذیل از طریق مزایده کتبی اقدام نماید .

 

دریافت فایل پی دی اف :